Lenzen

Vele mensen denken dat het dragen van contactlenzen voor hen niet mogelijk is. De praktijk bewijst het tegendeel. Bijna iedereen kan lenzen dragen zowel jong als oud. Samen met ons kunt u tot een verantwoorde keuze komen. Wij hebben op dat gebied dan ook veel te bieden:

Contactlenzen zijn onder te verdelen in twee grote groepen: te weten harde en zachte.

De harde, zuurstofdoorlaatbare contactlens

Deze ‘’ drijft ‘’ op het oog, de passing is van zeer groot belang. Wanneer deze te vast of te los zit, kan het hoornvlies vervormd worden of erger: beschadigen. Het hoorvlies verandert, net als de rest van ons lichaam. Het is daarom verstandig de lenzen één keer per jaar te laten controleren op de pasvorm in relatie met het hoornvlies.
Een langzaam wijzigende vorm van het hoornvlies- en daardoor een slechtere pasvorm van de contactlens- wordt door de gebruiker vaak niet bijtijds opgemerkt hetgeen tot vervelende complicaties kan lijden.

De zachte, hydrofiele, contactlens

Deze contactlens ligt direct op het oog wat het draagcomfort verhoogt maar hierdoor treed er ook sneller verontreiniging op door stoffen die niet door het materiaal kunnen zoals bv. eiwitten. De meest veilige vorm is een dagelijkse vervanging van deze contactlens. Dat brengt van zelfsprekend wel extra kosten met zich mee.
Voor alle zachte contactlenzen is goed onderhoud en een halfjaarlijkse controle noodzakelijk. Een slecht zittende of vervuilde contactlens kan er voor zorgen dat het oog (hoornvlies) geen contactlens meer accepteert
Welke zachte contactlens voor u het meest geschikt is, wordt samen met u en uw optometrist besproken.