Multifocale glazen

Multifocale brillenglazen zijn brillenglazen waarmee men niet alleen veraf en dichtbij maar ook op alle tussenliggende afstanden goed kan zien. Een multifocaal glas heeft, in tegenstelling tot een bifocaal of dubbelzichtglas, geen abrupte overgang tussen het leesgedeelte en het veraf gedeelte

Als iemand een leesbril nodig heeft en daarbij ook verziend of bijziend is, kan deze persoon in plaats van bifocale glazen nu beter multifocale glazen nemen.

Multifocale glazen kenmerken zich door een van boven naar beneden geleidelijk toenemende sterkte. De sterkte aan de bovenzijde van het glas is die voor veraf zien (dus nul of minimaal) en is aan de onderzijde die voor lezen (maximaal). Daar tussenin bevindt zich de correctie voor tussenafstand zoals bv koken, strijkafstand, computer en/of beeldscherm op 60 à 80 cm. De precieze montage van een multifocaal brillenglas is, samen met de kwaliteit en het merk van het glas, de belangrijkste indicator om een perfect en normaal comfort met de glazen te garanderen.

Deze komen in veel soorten voor. De verschillen zitten vooral hoe het glas is opgebouwd. Een nul sterkte heeft een andere bolling (curve) als een plus (bol) of een min (hol) glas. Een multifocaal glas loopt op of af in sterkte aangezien een leesbril een plus toeslag is op de verte sterkte. Hierdoor ontstaat er vertekening aan de zijkant van het gezichtsveld , het type glas bepaalt samen met de sterkte hoe breed uw lees gebied is en hoe sterk het schommel effect is of liever gezegd hoeveel woorden u kunt lezen zonder het hoofd te bewegen.

Hoe minder vertekening (dus ook minder schommeleffect) er in een glas zit hoe duurder de glazen worden, echter helemaal vermeden kunnen ze niet worden. Er zijn wel tips om de gewenning te vergemakkelijken.

Het goedkoopste multifocale glas, met nog een behoorlijke vertekening(!), wordt nog met ”ouderwetse” slijpkoppen geslepen terwijl de nieuwste generatie glazen via een FreeForm productie proces worden geslepen.

De prijzen van deze glazen variëren van € 99,- per paar (aanbieding van de grote ketens) tot € 1100,- per paar(super dun gehard en voorzien van de hardste ontspiegeling) het beste wat de optische industrie u op dit moment kan biedenOnze prijzen beginnen rond de € 500,- en € 650,- per paar (kunststof gehard en ontspiegeld).

Dankzij multifocale brillenglazen is scherp zicht mogelijk op alle afstanden. De zones voor verschillende zichtafstanden raken telkens met elkaar vermengd. Hierdoor is het mogelijk elk detail helder te zien - zowel van dichtbij als veraf, zonder dat het beeld verspringt. De gewenningsperiode kan zo’n drie weken duren. Gewenning is met name voor oudere mensen lastiger als de verschillen tussen het nabije en verre bereik groot zijn.

Een tip van uw optometrist

Àls u problemen ondervindt, zorg dan dat u in het begin uw nieuwe bril alleen draagt als u zit. Neem, na een paar dagen, de tijd om te wennen aan uw nieuwe multifocale bril door deze de hele dag te dragen dus ook bijvoorbeeld bij het traplopen, het besturen van een auto of tijdens het beoefenen van een sport. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de brillenglazen een belangrijke rol speelt. Ga altijd te rade bij uw optometrist voor professioneel advies en hulp.

multifocale-glazen.jpg

De voordelen van multifocale brilglazen nog even in het kort

Multifocale glazen vermijden de van bifocale glazen bekende, plotselinge overgangen (beeldsprongen) en zijn daardoor ook cosmetisch meer aantrekkelijk. Ook in het middengebied – te ver voor het leesgedeelte en te dichtbij voor het veraf gedeelte – kan men scherp zien.

Dit is zinvol voor bijvoorbeeld beeldschermgebruik, muziek spelen vanaf een partituur, laptops, tablets, lezen van mededelingenborden e.d.
Omdat in bifocale glazen het leesgedeelte duidelijk zichtbaar is, worden deze eerder geassocieerd met een hogere leeftijd. Multifocale glazen hebben door het ontbreken van een zichtbaar leesgedeelte een jongere uitstraling!